Teamontwikkeling

Wil je een high performing team waarin collega’s er samen voor gaan?
Start met een gratis teamscan!

Overal waar je mensen samen laat werken, ontstaat gedoe. Vaak frustrerend en vermoeiend. Maar áls het een keer echt klikt, dan is teamwork geweldig. In een team zitten dat een duidelijk doel heeft én goed draait, is een van de beste ervaringen die je als mens kunt hebben.

Helaas zijn piekervaringen bij teamwork relatief zeldzaam: minder dan 10% van de teams beschouwt zichzelf als high performing. Hoe komt dat? Binnen onze dienst Teamontwikkeling zetten we dit centraal!

Teamontwikkeling - Courius icoon

Hechte teams

Specialist in het realiseren van hechte, high-performing teams

SMART resultaten

Inzichtelijke, SMART resultaten met nulmeting en follow-ups

Business Coaching / Kracht

Bewezen methoden

Ervaren en gecertificeerde trainers met bewezen methoden

Teamontwikkeling zorgt voor meer resultaat

Patrick Lencioni beschrijft vijf frustraties die écht teamwerk verhinderen. Deze frustraties kunnen elkaar versterken: aanwezigheid van één frustratie vergroot de kans op de ander. Met andere woorden, om als team echt goed en verbindend samen te kunnen werken, is het belangrijk om deze frustraties te leren herkennen en vervolgens te leren hoe je ze kunt vermijden.

De vijf frustraties van Lencioni zijn:

 • Gebrek aan vertrouwen
 • Angst voor conflicten
 • Gebrek aan betrokkenheid
 • Ontlopen van verantwoordelijkheid
 • Te weinig aandacht voor resultaten

Lees meer: de belangrijkste frustraties bij het werken in een team.

Wat zijn krachtige teams? Rationele en emotionele aspecten

Wij hebben aan duizenden mensen gevraagd wat het beste team is waarin zij gezeten hebben. Welke kenmerken onderscheidde dit team van normale teams? In de antwoorden zie je een patroon ontstaan: een paar aspecten van hun ervaring die vaak terugkomen.

 • Eenderde van de genoemde kenmerken van krachtige teams heeft te maken met ratio
 • Tweederde van de kenmerken heeft te maken met gevoel.

Beide soorten kenmerken moeten vertegenwoordigd zijn in een team. Als dat niet zo is, ontstaan er in een team meteen problemen. Maar laat het voorgaande nog even tot je doordringen: de meerderheid van de succesfactoren heeft met gevoelszaken te maken!

Hoe staat jouw team ervoor?

Ben je een teamleider en wil je inzicht in de effectiviteit van je team? De Team Leader View laat zien hoe je team het doet op het gebied van de rationele kenmerken en emotionele kenmerken.Hoe is de balans in jouw team? Laat je verrassen.
Krijg een gratis Team Leader View (waarde: €450,- vijf per maand dus wees er snel bij)

Direct aanvragen & meer informatie

Krachtige teams: de rationele kenmerken

De rationele kenmerken zijn een harde voorwaarde voor succes. Een team moet gewoon resultaten behalen. Daarvoor moeten onder andere de volgende rationele aspecten aanwezig zijn:

 • Het einddoel waarover mensen het eens zijn
 • De strategie om daar te komen
 • Prioriteiten die bekend zijn
 • Duidelijke afspraken over taken en rollen
 • Helder en effectief besluitvormingsproces

Als je niet voldoende aandacht besteedt aan dit soort rationele kenmerken, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de effectiviteit van het team. Maar wat je veel ziet in het bedrijfsleven is dat deze rationele aspecten oververtegenwoordigd zijn. Het volgen van vastgelegde procedures wordt belangrijker en er wordt steeds meer nadruk gelegd op verantwoording.

Het gevolg is dat het proces stroperig wordt en het team steeds meer mechanisch gaat samenwerken. De kracht van verbinding en emotie wordt ‘weggeorganiseerd’. Medewerkers worden steeds meer een productiemiddel. Dat voorkom je door aandacht te geven aan de emotionele kenmerken.

Krachtige teams: de emotionele kenmerken

Een krachtig team is dus meer dan een rationeel georganiseerde machine. Als mensen aan goede teams denken, zijn zoals gezegd tweederde van hun associaties emotioneel. Denk hierbij aan het:

 • Vertrouwen om (afwijkende) gedachten uit te spreken
 • Delen en vieren van successen
 • Benoemen en uitspreken van meningsverschillen
 • Stimuleren van diversiteit in denken en handelen
 • Creëren van een sfeer van optimisme en wederzijds respect

Intuïtief weten we dit. De emotionele factor heeft, meer dan de rationele, de bron in zich van inspiratie. Denk aan de liefde voor de patiënt in de zorg, de aandacht voor de leerling in het onderwijs, de passie voor getallen bij de accountant, enzovoort. Als je de juiste omstandigheden kunt creëren waarin deze onuitputtelijke bron wordt aangeboord, worden ongelofelijk geachte dingen mogelijk.

Lees meer: emotie en ratio zijn (on)gelijkwaardig

Goed voor teams: leiders die aandacht geven aan gevoel en sfeer

Is het tijd voor échte verandering in je team?


Alleen echte verandering leidt namelijk tot beter business resultaat, verbeterde sfeer en samenwerking.
Onze ervaren teamcoaches realiseren dit met bewezen methodieken. Voor een aantoonbaar effect.

Meer over ons Teamontwikkelingstraject

Wat maakt een goede leider? De verhouding tussen ratio en emotie is hier nog extremer: uit ons onderzoek blijkt dat 10 procent van de genoemde kenmerken rationeel zijn en 90 procent emotioneel!

Enkele van de kenmerken die een goede leider heeft:

 • Straalt plezier, enthousiasme en/of passie uit
 • Geeft mij respect en vertrouwen
 • Behandelt me als gelijke
 • Gelooft in me en daagt me uit
 • Creëert een psychologisch veilige omgeving waarin ik me gesteund voel
 • Neemt de tijd om echt naar mij en mijn standpunten te luisteren

Bewust of onbewust besteden goede leiders dus expliciet aandacht aan de emotionele kanten van een team. Hoeveel tijd besteed jij aan het creëren van oprechte en duurzame emotionele verbindingen in je team?

Lees meer: kenmerken van beste teams

Twee benaderingen van teamontwikkeling: individueel of als systeem

De traditionele manier van teamontwikkeling grijpt in op individueel niveau. Je maakt een teamlid bijvoorbeeld bewust van zijn dominante stijl van denken, handelen en communiceren. Je laat hem voelen wat de impact daarvan is op de samenwerking binnen het team. Je traint deze persoon daarna hoe hij het beste gebruik kan maken van zijn talenten en hoe hij anders met de teamleden kan communiceren.

Botert het niet tussen twee teamleden? Dan zorgt de trainer dat hun onderlinge relatie verbetert. Kortom: de achterliggende gedachte is dat je een deel van het team kan veranderen, waarna het geheel verandert.

De COURIUS-benadering van teamontwikkeling is de systeembenadering. Hierbij wordt erkend dat personen invloed hebben op andere teamleden. Maar deze benadering gaat ervan uit dat de cultuur van het team een nog krachtiger invloed heeft op de individuen in het team, hun interactie en daarmee het resultaat. Verander de teamcultuur dus eerst en focus daarna pas op de individuele eigenaardigheden.

Teamontwikkeling, lees meer.

Het verschil tussen een groep en een team

Werk je in een groep of een team? Dit lijkt een rare vraag omdat hier voor veel mensen geen verschil tussen zit. Maar wij merken dat veel medewerkers en managers onvoldoende opgeleid zijn om als team te presteren. Ze blijven denken en handelen vanuit de groepsgedachte.

Een paar verschillen:

 • Bestaansreden: een groep ontstaat om administratieve redenen, bijvoorbeeld om een managementlaag eruit te snijden. Maar er is geen gevoel van samenhang. In een team delen de leden het besef dat ze door samen te werken in staat zijn een doel te bereiken dat groter is dan ieders individuele kracht.
 • Rolbekendheid: in een groep weten mensen weinig van de kennis en taken van de andere groepsleden. In teams snappen de mensen hoe anderen bijdragen aan het eindresultaat. Dit helpt het proces te stroomlijnen.
 • Conflictoplossing: binnen een groep kijken de leden bij conflicten naar de manager. Hij is degene die ervoor moet zorgen dat problemen in de samenwerking worden opgelost. Binnen teams voelen de leden zich juist verbonden en nemen verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenwerking.

Lees meer: 7 verschillen tussen een groep en een team

Zelfsturende teams: wanneer werkt het en wanneer niet?

Binnen zelfsturende teams nemen de teamleden zelf de managementtaken voor hun rekening. Het klinkt misschien mooi: geen bemoeienis van een manager. Toch lijkt die vrijheid in de praktijk veel stress op te leveren.

Veel werkgevers denken dat iedereen op vrijheid en autonomie zit te wachten. Dat is niet zo. Mensen die een hoge behoefte hebben aan structuur, hebben weinig baat bij deze zelfsturende organisatievorm. Met het verdwijnen van de leider verdwijnt de vertrouwde hiërarchie en kunnen teamleden het gevoel krijgen er alleen voor te staan als er iets mis zou gaan.

Google onderzocht wat er nodig is om zelfsturende teams goed te laten functioneren. Binnen goed functionerende, zelfsturende teams is sprake van psychologische veiligheid. Tolerantie, naar elkaar luisteren en empathie blijken van groot belang te zijn. Deze soft skills van teamleden moeten dus goed ontwikkeld te zijn.

Wat wij vaak zien is dat er veel energie en tijd gestoken wordt in de begeleiding van het team in het zich eigen maken van allerlei administratieve taken. Dit is de harde kant. Het onderzoek van Google laat zien dat een investering in de zachte kant – de persoonlijke vaardigheden van teamleden – meer op zijn plaats is. Laat dat nou precies zijn waar wij ook in geloven ;)

Lees meer: Zelfsturende teams leveren stress op

Hoe wij jouw team high performing maken


Wil je ook toe naar een team waarin iedereen on board is met de doelstellingen, waar men zich vrij voelt en elkaar respecteert, waar samen successen worden gevierd?
Praat er eens over met ons. Een gesprek verplicht tot niets en je krijgt meteen een paar aanwijzingen die je op het goede spoor zetten.

Van deze klanten krijgen we nog steeds kerstkaartjes

Wij werken met 300% wilskracht aan het verbeteren en sterker maken van leiders en organisaties.
Bekijk hier al onze referenties.

Wat doet COURIUS naast teamontwikkeling?

COURIUS richt zich  niet alleen specifiek op teamontwikkeling, maar ook op Leiderschapsontwikkeling, Organisatieontwikkeling en Business Coaching.

Meer inspiratie in je mailbox?

Gratis Ebook: 12 geheimen van succesvolle teams

12 geheimen van succesvolle teams
Stuur een appje
Stuur een appje
Hallo, Debby van COURIUS hier!
Stuur mij gerust een appje als je vragen hebt of meer info wilt.
Fijne dag!