Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die COURIUS aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.courius.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Informatie die op de website van COURIUS wordt aangeboden mag openbaar worden gemaakt zolang u de richtlijnen in acht houdt zoals deze zijn verwoord bij het copyright statement.

COURIUS kan er niet voor instaan dat de informatie op www.courius.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

COURIUS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.courius.com, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.courius.com te kunnen raadplegen.

Gratis Ebook: 12 geheimen van krachtig leiderschap

Gratis Ebook: 12 geheimen van succesvolle teams

12 geheimen van succesvolle teams
Stuur een appje
Stuur een appje
Hallo, Jolanda van COURIUS hier!
Stuur mij gerust een appje als je vragen hebt of meer info wilt.
Fijne dag!