Referentie - Koninklijke Landmacht

“Tussen 2011 en 2014 is mijn eenheid ingrijpend gereorganiseerd van 450 naar 320 personen, is het bedrijfsvoeringssysteem SAP ingevoerd, werd in de werkplaatsen doorgewerkt en zijn delen van de eenheid operationeel ingezet in Afghanistan, Turkije en Mali. Mede door de professionele, effectieve en prettige inzet konden individuen, groepen en de gehele eenheid al die uitdagingen succesvol aan!”

Voor de KONINKLIJKE LANDMACHT heeft 1 van onze partners vanuit een dienstbetrekking meerdere teamontwikkeltrajecten en coachtrajecten verzorgd. Bijgaand een drietal referenties. Indien je meer informatie wilt kun je contact met ons opnemen.

Rijk Binnekamp is de laatste 7 jaar van zijn actieve dienst bij de Koninklijke Landmacht werkzaam geweest bij het Expertise Centrum Leidinggeven. In die periode heeft hij een enorme staat van dienst opgebouwd als Teambuilder en Personal Coach. Door de vele sessies teambuilding, die hij primair verzorgde voor de uitvoerende niveaus op de werkvloer van de Landmacht, bouwde hij een reputatie op van een mensgerichte en zorgvuldige coach die als geen ander in staat was aan te voelen en te begrijpen wat er binnen een team van verantwoordelijke leidinggevenden leeft. Rijk verstaat de kunst van het luisteren en het stellen van de juiste vragen waardoor het team zelf op zoek gaat naar zijn ambities en doelstellingen. Unaniem gaven deze teams aan dat zij door deze sessies, veel meer onderlinge cohesie en focus op de operationele taak hadden gekregen tijdens de uitvoering van missies in het buitenland. Rijk heeft recent de Stichting BrinkBaru in het dorp Bovensmilde een enorme dienst bewezen. In een tweetal door hem geleide sessies is hij erin geslaagd om door de emoties heen de onderlinge achterdocht weg te nemen. Hij heeft deze Stichting op weg geholpen om gezamenlijk stappen te zetten om de verdeeldheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen te overbruggen en de leefbaarheid in het dorp te vergroten.
– Brigade-generaal Otto van Wiggen, Commandant Opleidings- en TrainingsCommando, Koninklijke Landmacht

Als mensen het belangrijkste zijn, dan is het meer dan de moeite waard om in hen te investeren. Tussen 2011 en 2014 is mijn eenheid ingrijpend gereorganiseerd van 450 naar 320 personen, is het bedrijfsvoeringssysteem SAP ingevoerd, werd in de werkplaatsen doorgewerkt en zijn delen van de eenheid operationeel ingezet in Afghanistan, Turkije en Mali. In die periode heeft Rijk met zijn teambuilding, coaching en begeleiding een belangrijke bijdrage geleverd. Mede door zijn professionele, effectieve en prettige inzet konden individuen, groepen en de gehele eenheid al die uitdagingen succesvol aan. Rijk bedankt, ik beveel iedereen aan ook gebruik te maken van jouw inzet!
– Luitenant-kolonel Tom Smit, Koninklijke Landmacht

In mijn loopbaan heb ik diverse malen deelgenomen aan een teambuilding, zowel als teamleider (commandant bij een eenheid van de Koninklijke Landmacht) als als teamlid. Als commandant heb ik een teambuilding gedaan met Rijk Binnekamp als facilitator. Ik kijk terug op een uitstekende teambuilding en dat succes is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de wijze waarop Rijk zijn rol invulde. Twee dingen in het optreden van Rijk zijn me daarbij in het bijzonder opgevallen. Ten eerste bereidt Rijk zich uitstekend voor. Dat geldt voor de teambuildingsessie zelf, maar zeker ook voor de aanloop en de voorbereidingen. In een aantal voorgesprekken bracht hij voor zichzelf in beeld hoe het team er op dat moment voor stond en leerde hij de deelnemers alvast kennen. Rijk vroeg ook heel nadrukkelijk naar het doel van de teambuilding, zodat hij wist wat de verwachtingen waren en op welke wijze hij het beste het team kon faciliteren in de weg naar het bereiken van de doelstellingen. Ook de teambuilding zelf was tot in de puntjes voorbereid. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het niet. Rijk maakt het verschil met oog voor detail en een jarenlange ervaring. Het tweede opvallende punt was zijn vermogen om te luisteren en waar te nemen. Hij bleef gedurende de hele teambuilding zeer geconcentreerd luisteren en had ook oog voor de – oh zo belangrijke – non-verbale communicatie binnen het team. Hij wist op die manier steeds met goede adviezen te komen over de voortgang in het teambuildingsproces en over hoe we iedereen optimaal betrokken konden houden. Een goed getimede koffie-break kan cruciaal zijn in een proces en Rijk heeft daar zonder twijfel een uitstekend gevoel voor. Ik heb Rijk Binnekamp leren kennen als een uiterst ervaren en integere teambuilder en ik kan hem van harte aanbevelen!
– Luitenant-kolonel Dick van Broekhoven, Koninklijke Landmacht

Meer inspiratie in je mailbox?

Gratis Ebook: 12 geheimen van succesvolle teams

12 geheimen van succesvolle teams
Stuur een appje
Stuur een appje
Hallo, Debby van COURIUS hier!
Stuur mij gerust een appje als je vragen hebt of meer info wilt.
Fijne dag!